Antique Oil on Tin Retablo-RETABLO : MEXICO

The Holy Infant, Atocha, Mexico