VINTAGE PORCELAIN TUREEN-PORC : TUREEN

GOOSE WHITE W/ PINK