Morrocan Folkart Textile-YELLOW : TEXTILE

Yellow Ground